Visuelt Salg

Visuelt Salg henvender sig til alle, som skal præsentere en opgave eller et projekt. Visuelt Salg er et bidrag til den værktøjskasse, som indeholder redskaberne med æstetik, harmoni og bevidstheden om det færdige resultat.

Visuelt Salg hjælper med at vælge

Visuelt Salg bidrager med teknikker, som kan hjælpe den enkelte til at træffe bevidste valg, således at det endelige resultatet stemmer overens med de forventninger, som var målet.

Visuelt Salg tager udgangspunkt i vores adfærd og psykologi

Det betyder at argumenter som: ”fordi, det er pænt…” eller ”den farve kan jeg godt lide…” erstattes af saglige argumenter, med udgangspunkt i teknikker og psykologisk virkning.

 

 

 

 

Bogen er opbygget i et kronologisk forløb, således at første kapitel handler om idéudvikling.

Derefter skal idéerne synliggøres og det sker vha. skitser og tegninger.

De næste kapitler omhandler harmonier, farvelære, skiltning og belysning, som alle er redskaber til at få solgt sit budskab på den mest optimale måde.

 

 

 

Vi har valgt et helt afsnit til Visuel Merchandising, da dette emne – efter vores overbevisning – mangler en nærmere beskrivelse i den danske litteratur.

Bogen afsluttes med forhold omkring udarbejdelse af den tekniske præsentation, samt input til hvordan selv planlægger sin personlige performance og hvordan selve fremlæggelsen kan ske.

 

se mere her